Skip to content

1 maart 2023 - De bedreiging van de Aziatische hoornaar
U kan helpen de biodiversiteit te redden

In 2022 is hete aantal nesten van Aziatische hoornaars spectaculair toegenomen in Vlaanderen. Waar we de jaren ervoor telkens een verdubbeling hadden, was er in 2022 een vervijfvoudiging. Dit heeft een hele grote invloed, niet enkel op de honingbijen, maar ook op de biodiversiteit in het algemeen. Een nest van hoornaars kan tot 100.000 insecten verorberen, en brengt voor het jaar nadien wel 500 nieuwe koninginnen voort.

Daarom willen we ook dit jaar opnieuw de actie #kijkinuwkot lanceren. Wij vragen daarvoor uw hulp. Wanneer de temperaturen enkele dagen na elkaar 13 graden bereiken, komen de koninginnen uit winterslaap. Ze gaan onmiddellijk op zoek naar voedsel om aan te sterken, maar vooral naar een goede plaats om een nest te stichten. Dit nest maakt ze op een beschutte plaats, en in 70% van de gevallen is dit in door mensen gemaakte constructies. Denk daarbij aan carports, tuinhuizen, dakranden of dakpannen, spouwmuren, zelfs in brievenbussen of in kinderspeelhuisjes in de tuin. Maar aangezien Vlaanderen ook volgebouwd is met koterijen allerhande, kiezen we voor #kijkinuwkot. Nesten kunnen evenwel ook voorkomen in hagen of struiken of tussen klimop. Dit eerste nest zal in het begin niet groter zijn dan een pingpongbal en bevat enkel de koningin. Na een goede 6-tal weken zullen de eerste werksters geboren worden, en zal het nest in grootte toenemen tot de grootte van een volleybal. Daarom is onze vraag:

Doe je mee aan #kijkinuwkot?

Heb je een nest van een Aziatische hoornaar gezien? Neem er een foto van en meld het nest op www.vespawatch.be. Een gespecialiseerd verdelger zal het dan gratis voor u wegnemen. Dit kan iemand van de brandweer zijn, maar evengoed een privaat verdelger die hiervoor een cursus heeft gevolgd want we willen niet dat een koningin kan ontsnappen en ergens anders opnieuw beginnen.